Over Thijsse's Nederland

Vroege lente aan de plas

Vermeldenswaardig is dat Thijsse hier spreekt van een 'plas'. Dat betekent dat, net zoals de volgende prent, 'Zomerplas', ergens in Noord- of Zuid-Holland moet zijn gesitueerd.

Ed Veling sprak er zijn verbazing over uit dat op de prent toppereenden (de twee eenden achter de drie wilde eenden op de voorgrond) staan afgebeeld. De toppereend — tegenwoordig kortweg topper genoemd — is een doortrekker en wintergast in groot aantal. De soort overwintert vooral op het IJsselmeer en, bij strenge vorst, op de Waddenzee. Het voorkomen op een plas is weliswaar niet uitgesloten maar wel bijzonder.

Laatste wijziging

30 december 2022

 

Over deze tekening

Titel van de afbeelding

Vroege lente aan de plas

 

In 'Waar wij wonen'

p. 33

 

Afmeting

17,5 × 20 cm (bxh)

 

Maker

Jan Voerman jr.

 

Coördinaten

-

 

Locatie

Gebied van de grote rivieren?

 

Kijkrichting

-

 

'Achterschrift'

Gagel, toppereenden, waterwilg (katjes) en dotterbloemen

 

Bijzonderheden

Niet vermeld zijn de wilde eenden en de meerkoeten op de achtergrond

 

In 'Een voorrecht om in te leven'

p. 62