Over Thijsse's Nederland

Dat kan beter

Het register op 'Waar wij wonen' is niet alleen kort, bovendien is een halve pagina ingeruimd voor een overzicht van de afbeeldingen. Het echte register behelst alleen details die voorkomen op de gekleurde platen. Er is dus geen register op de tekst.
Het register op ‘Onze groote rivieren’ omvat twee pagina’s, waarbij een derde pagina is ingeruimd voor een overzicht van de afbeeldingen. De rest is weliswaar een register op de tekst, maar ook dit register is fragmentarisch.

In aanvulling op het boek ‘Een voorrecht om in te leven’, waarin de afbeeldingen in beide albums uitgebreid zijn beschreven en geduid, presenteert daarom deze publicatie een uitgebreid register, waarin tevens de namen van planten, geografische namen en relevante trefwoorden zijn opgenomen.
De titels van de afbeeldingen zijn eveneens in het register opgenomen.

Het laatste woord over het register zal met dit nieuwe register desondanks niet zijn gezegd. Er moet ruimte zijn voor correcties en aanvullingen. Aarzel daarom niet om uw reactie aan mij via de e-mail te laten weten.

Download

Register op Waar wij wonen en Onze groote rivieren
Versie 1,  november 2022

 

Laatste wijziging

14 november 2022