Over Thijsse's Nederland

Overzicht van de afbeeldingen
uit 'Onze groote rivieren' (= OGR)

De naamgeving en de nummering van de afbeeldingen is zoals in het album. De zwart-witprenten hebben de codes gekregen zoals in 'Een voorrecht om in te leven' op pagina 90.

Cursief weergegeven coördinaten zijn gewijzigd
in vergelijking met de opgave in het boek!

 

 

Laatste wijziging

29 maart 2024

 

Overzichtspagina van

'Waar wij wonen'

 

Gewijzigde lemma's

Alle lemma's zijn aangevuld