Over Thijsse's Nederland

Overzicht van de afbeeldingen
uit 'Onze groote rivieren' (= OGR)

De naamgeving en de nummering van de afbeeldingen is zoals in het album. De zwart-witprenten hebben de codes gekregen zoals in 'Een voorrecht om in te leven' op pagina 90.

Cursief weergegeven coördinaten zijn gewijzigd
in vergelijking met de opgave in het boek!

A Oude wallen te Maastricht
1 Nieuwe brug bij Nijmegen
2 Westerschelde
3 Lobith
4 Pannerden
5 Elsloo
6 Loevestein
7 De „Duno” bij Arnhem
B Oude Maasbrug
8 Straatje Maastricht
9 Zuidhavenpoort, Zierikzee
10 Dordrecht
11 Rotterdam
12 Sint-Andries
C Kasteel te Waardenburg
13 Ruïne Grubbenvorst
14 Kessel
15 Heerewaarden
16 Varik
D Dode IJsselarm
17 Dijkhelling met bloemen
18 Noteboomen aan dijk
19 Griendflora
20 Aalscholvers-kolonie, Lekkerkerk
21 Dijkflora
22 Steil
E Brielle
23 Hellegat met strekdam
24 Hollandsch Diep in den winter
25 Veere
26 De "Beer”