Over Thijsses Nederland

Bestellen

De softcoverversie voor € 24,95 € 29,95. Dit bedrag is inclusief verzendkosten. Nu met een gratis, origineel klein prentje uit een van de twee albums voor een beperkt aantal kopers van het boek. De maten zijn wisselend, maar in de orde van 10 bij 20 cm.

Er is tijdelijk ook een zeer beperkt aantal exemplaren in een hardcoverversie beschikbaar. Deze kost € 34,95 € 39,95 en wordt geleverd met een origineel groot prentje uit een van de twee albums; afmeting ca. 18 bij 21,5 cm. Ook dit bedrag is inclusief verzendkosten.

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van € 24,95 voor de softcoverversie of € 34,95 voor de harcoverversie op rekening
NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman in Houten. Hierbij graag vermelding van 'Voorrecht' en welke versie u bestelt.

Ook graag opgave bij de overschrijving vermelding van uw naam en adres. Dit kan bij de overschrijving worden vermeld, maar het kan ook via de e-mail (thijsse@inzichten.nl) of via de post (Bovencamp 57, 3992 RX Houten).

Graag ook opgave van het e-mailadres via thijsse@inzichten.nl, zodat we u op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen rondom het boek en de locaties van de afbeedlingen.

 

Inhoud

De publicatie 'Een voorrecht om in te leven' behandelt alle afbeeldingen in de twee Verkade-albums: ‘WAAR WIJ WONEN’ uit 1937 en ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ uit 1938. De beide albums behandelen een deel van het landschap, de natuur en in mindere mate de steden van Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het album ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ kan worden gezien als een verdere uitwerking van het eerste hoofdstuk van ‘WAAR WIJ WONEN’ waarin de grote rivieren een belangrijk rol spelen.

De auteur van beide werken, Jac. P. Thijsse, schetst een Nederland waar we slechts met verwondering van kunnen kennisnemen. Het doel van deze publicatie is om de locaties van de afbeeldingen te traceren en na te gaan welke veranderingen er sindsdien hebben plaatsgevonden. Soms is de locatie overduidelijk, bijvoorbeeld als een afbeelding als titel ‘Kessel’, ‘Ruïne Grubbenvorst’ of ‘Nieuwe brug bij Nijmegen’ heeft. Dan nog moet de precieze loactie worden gevonden waar de illustrator heeft gestaan.
De albums bevatten echter ook een flink aantal afbeeldingen waarvan niet duidelijk is van welke locatie ze een weergave zijn. Voorbeelden die nog enigszins zijn te duiden, zijn ‘Waal met schepen’, ‘Stuwwerk in de Maas’ en ‘Hellegat met strekdam’. Het meest onbestemd zijn afbeeldingen als ‘Rivier met aalscholvers’, ‘Heide met goudplevieren’ of ‘Dijkhelling met bloemen’.

Bij de localisering van de plekken die op de afbeeldingen zijn te zien, is getracht door literatuur- en archiefonderzoek, vergelijking met oude afbeeldingen en de hulp van kenners van het (vroegere) Nederlandse landschap de locaties te achterhalen. Verder wordt in een aantal gevallen aandacht besteed aan een vergelijking van de situatie uit de tijd van de albums, dus de jaren dertig van de twintigste eeuw, en de situatie nu.

Uitvoering

De publicatie is uitgevoerd in een liggend formaat, 28 × 22 cm,
170 pagina’s, softcover, volledig in kleur, ISBN 9 789090 362885.

 

Voorzijde boek

 

Logo

Laatste wijziging

25 juli 2023

Vroege Vogels Radio

Op 30 oktober 2022 zond Vroege Vogels een reportage uit over 'Een voorrecht om in te leven'. Verslaggever Henny Radstaak ging met Ed Buijsman op pad naar het Schoonrewoerdse Wiel en naar de Waal bij Zaltbommel. Luister naar de reportage

 

 

Waar te koop?

Het boek is alleen koop bij de auteur
Bovencamp 57, Houten.
Bij afhalen kost het boek € 20,00 resp. € 30.
Stuur voor dit laatste een e-mail naar thijsse@inzichten.nl.

 

Het boek is niet leverbaar via het Centraal Boekhuis. Ook Bol.com kan het niet leveren.

Terzijde

Download hier de demoversie als pdf [5.4 MB].

Demo 'Een voorrecht om in te leven'.

Deze demoversie bevat een beperkt aantal pagina's uit het boek. 

 


 

Rotterdam

'Rotterdam', plaat 11, pagina 26,
Onze groote rivieren', 1938. De tekening
is van de hand van Jan Voerman jr.

 

Stuwwerk in de Maas

'Stuwwerk in de Maas', plaat 7, pagina 16,
'Waar wij wonen', 1937. Deze tekening is
gemaakt door Henricus Rol.